Forvent litt mer av oss - Alltid!

Våre ansatte gjør alltid det ytterste for å skape et godt tillits- og leveranseforhold til våre kunder.

Vi vektlegger personlig kontakt, og er opptatt av at våre tjenester utføres effektivt og med meget god faglig kvalitet.

Regnskap og årsavslutning

Våre regnskapstjenester omfatter:
• Løpende regnskapsførsel
• Avstemming og dokumentasjon
• Rapportering
• Årsoppgjør og selvangivelsesdokumenter
• Andre offentlige oppgaver
• Budsjett og analyser
• Fakturering

Budsjettering - Prognose/ likviditetsoversikter

Vi hjelper deg med:
• Langtidsbudsjett
• Årsbudsjett
• Periodebudsjett
• Likviditetsbudsjett
• Andre detaljbudsjetter

Fakturaservice – Fordring og inkassobistand

• Ønsker du bistand til utsending av faktura og innkreving av utestående fordringer?
• Vi tilbyr fakturaservice med betalingsoppfølging og inkassoformidling.
• Dersom du som kunde ønsker at vi skal bidra til raskere innbetalinger og dermed bedre bedriftens likviditet, tar du kontakt med oss.

figure #1. lonely tree

ET AUTORISERT REGNSKAPSKONTOR

Movere er langt mer enn et regnskapsbyrå, men gode og pålitelige regnskapstjenester er selvsagt et viktig tjenesteområde for oss. Vi betjener og fører regnskap for store og små selskaper. Alt fra årlig oppfølging til full kontordrift.