Ønsker du å lære deg noe nytt for å stå sterkere i jobbmarkedet?


Jobber du med regnskap og ønsker å lære mer?

Vi starter opp neste kurs høsten 2016. Både på kveldstid og dagtid. Og du kan velge mellom deltid eller på heltid.

Med regnskapskurs fra oss får du en praktisk utdanning i regnskapslære (lønn, lager, ordre og faktura).

Kurset gir deg en grunnleggende innføring i regnskap, med vekt på bruk av kontoer, behandling av bilag, forståelse for inntekter og kostnader. Vi bruker Excel i den innledende delen av utdanningen. Etter hvert går vi over til å arbeide med et regnskaps- og økonomisystem. I dette systemet får du lære: ansattregister, kjøregodtgjørelse, lønnskjøring, a-melding, leverandørregistrering, lagerbeholdning, produktregistrering, ordrer, fakturering, leverandør

Regnskapsdelen avsluttes med en større prosjektoppgave (CASE) der du skal føre regnskap og kjøre lønn for en eksempelbedrift. Et viktig mål med kurset er at du skal kunne gå rett inn i en jobb og bli en produktiv medarbeider på kort tid.


Sentrale emner  • Regnskap og bokføring
  • Bruk av regneark (Excel)
  • Kontoplan
  • Bilagsregistrering
  • Resultat og balanse
  • Økonomisk styring og kontroll
  • Nøkkeltall og lønnsomhetsberegninger
  • Lønnskjøring
  • Ordreregistrering og fakturering
  • Praktisk regnskapsoppgave CASE

Spørsmål / påmelding: klikk her